خانم پرنیا مهاجر  کارشناس آمار

یکی از درجه یک ترین اساتید و مربی کوچینگ آکادمی

با سابقه بالا در آموزش مهارت مکالمه زبان انگلیسی با متد روانشناسی

استاد کلاس های سطح بالا