16 اسفند
6:00 ب.ظ - 7:00 ب.ظ آکادمی زبان آنلاین وطن دوست

Free Discussion زبان آنلاین آکادمی وطندوست

14 اسفند
10:00 ق.ظ - 11:00 ق.ظ آکادمی زبان آنلاین وطن دوست

زبان آنلاین Free Discussion ویژه کودکان و نوجوانان

14 اسفند
10:00 ق.ظ - 11:00 ق.ظ آکادمی زبان آنلاین وطن دوست

word game زبان آنلاین آکادمی وطندوست

16 اسفند
5:00 ب.ظ - 6:00 ب.ظ آکادمی زبان آنلاین وطن دوست

بازی مافیا آنلاین Mafia game رویدادی به زبان انگلیسی