28 ارد
9:00 ق.ظ - 10:00 ق.ظ آکادمی زبان آنلاین وطن دوست

آموزش مکالمه زبان Free Discussion پیشرفته بزرگسالان

27 ارد
9:00 ق.ظ - 10:00 ق.ظ آکادمی زبان آنلاین وطن دوست

آموزش مکالمه زبان Free Discussion بزرگسالان سطح پایه

02 خرد
7:00 ب.ظ - 8:00 ب.ظ آکادمی زبان آنلاین وطن دوست

مکالمه زبان آنلاین Free Discussion کودکان و نوجوانان

14 ارد
9:00 ق.ظ - 10:00 ق.ظ آکادمی زبان آنلاین وطن دوست

بازی مافیا آنلاین Mafia game رویدادی به زبان انگلیسی